Category: Mulla Asgher

8th Night – Muharram 1412 (Urdu)

7th Night (Part 2) – Muharram 1412 (Urdu)

7th Night (Part 1) – Muharram 1412 (Urdu)

6th Night – Muharram 1412 (Urdu)

5th Night (Urdu) – Muharram 1412 (English)

5th Night (Part 1) – Muharram 1412 (Urdu)

4th Night – Muharram 1412 (Urdu)

3rd Night – Muharram 1412 (Urdu)

2nd Night – Muharram 1412 (Urdu)

1st Night – Muharram 1412 (Urdu)