Category: Lectures – Kiswahili

17a – Nyenzo za Tabligh

16b – Uzito wa kazi ya Tabligh

16a – Madhumuni ya Tabligh

13b – Sifa za Muballigh

13a – Sifa za Muballigh

12b – Wadhifa wa Muballigh

12a – Wadhifa wa Muballigh