Category: Lectures – Kiswahili

Khutba Ya Ijumaa – 05/12/2014

Muharram 1431

17a – Nyenzo za Tabligh

16b – Uzito wa kazi ya Tabligh

16a – Madhumuni ya Tabligh