Books List – In Kiswahili


Visa vya wachamungu

Kimeandikwa na: Shaikh Murtadha Mutahhari

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Vijana ni Hazina Ya Uislamu

Kimeandikwa na: Jumuia ya Maarifa na Utamaduni wa Kiislamu

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Johari za Hekima kwa Vijana

Kimeandikwa na: Muhammad Rayshahri

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Kuanzia Ndoa Hadi Kuwa Wazazi

Njia Tukufu ya Furaha Kamili

Kimeandikwa na: Abbas na Shaheen Merali

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3000

—————————————————————————————————————————————————-

Maana ya Laana na Kutukana katika Qur’ani Tukufu

Kimeandikwa na: Shaikh Abdul Karim al-Bahbahani

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Malezi ya Watoto katika Uislamu

Kimeandikwa na: Jopo la Maulamaa (Misri)

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Historia na sera ya viongozi wema

Historia na Sira za Viongozi Waongofu – Sehemu ya Kwanza

Kimeandikwa na: Jopo la Waandishi wa Vitabu vya Kiada

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2500

—————————————————————————————————————————————————-

Myahudi Wa Kimataifa

Kimeandikwa na: HENRY FORD 1

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3000

—————————————————————————————————————————————————-

Safari ya Kuifuatia Nuru

Kimeandikwa na: Sayyid Abbas Noor Eddine

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Shahidi kwa Ajili Ya Ubinadamu

Kimeandikwa na: Allamah Sayyid Ali Naqvi (RA)

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3500

—————————————————————————————————————————————————-

Swala Ya Maiti na Kumlilia Maiti

Kimeandikwa na: Shaikh Abdul Karim al-Bahbahani na Muhammad Jawad al-Tabasi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

TABARUKU

Kwa Mujibu wa AHLUL BAIT (‘as)

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Visa Vya Kweli

Kimeandikwa na: Sayyid Ali Akbar Sadaqaat

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

ABU HURAIRA

Kimeandikwa na: Sayyid Abdulhusayn Sharafuddin al-Musawi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3500

—————————————————————————————————————————————————-

ADABU ZA SOKONI NA NJIANI

Kimeandikwa na: Jumuia ya Maarifa na Utamaduni wa Kiislamu

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Ahlulbayt Ndani ya Tafsiri za KiSunni – Sehemu ya Kwanza

Kwa Mujibu wa TABARI na THA’LABI

Kimeandikwa na: Shaikh Nazari Hasan

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2500

—————————————————————————————————————————————————-

Ahlulbayt Ndani ya Tafsiri za KiSunni – Sehemu ya Pili

Kwa Mujibu wa BAGHAWI, RAAZI, ZAMAKHSHARI, BAYDHAWI NA QURTUBI

Kimeandikwa na: Shaikh Nazari Hasan

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2500

—————————————————————————————————————————————————-

Ahlulbayt Ndani ya Tafsiri za KiSunni – Sehemu ya Tatu

Kwa Mujibu wa IBN KATHIR, SUYUTI, BARSAWI, ALUSI NA QASIMI

Kimeandikwa na: Shaikh Nazari Hasan

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3000

—————————————————————————————————————————————————-

Asili ya Madhehebu Katika Uislamu

Kimeandikwa na: Issa Rwechungura wa DODOMA

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 5000

—————————————————————————————————————————————————-

Kuhuzunika na Kuomboleza Harakati za Bibi Zainab (as)

Kimeandikwa na: Sayyid Jawad Naqvi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Elimu ya Ghaibu ya Maimamu

Kimeandikwa na: Sayyid Abdul Rahim al-Musawi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Falsafa ya Mageuzi ya Imam Husain (as)

Kimeandikwa na: Sayyid Jawad Naqvi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Fatima al-Zahra

Kimeandikwa na: Sayyid Muhammad al Shirazi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Hadithi ya Thaqalain

Katika vitabu vya Ahlu Sunna

Kimeandikwa na: Dr. Sayyid Alaauddin al Sayyid Amir Muhammad al Qazwini

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2500

—————————————————————————————————————————————————-

Haki za Wanawake katika Uislamu

Kimeandikwa na: Shaikh Murtadha Mutahari

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2500

—————————————————————————————————————————————————-

Hukumu ya Kujenga Juu ya Makaburi

Kimeandikwa na: Shaikh Abdul Karim al Bahbahani

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Hukumu za Kifikihi Zinazowahusu Wanawake

Kimeandikwa na: Shaikh Mustafa Ranjbar Shirazi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Khayru’l Bariyyah

Kimeandikwa na: Jopo la Wanavyuoni wa Taasisi ya WABIL – UK

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Kuonekana kwa Allah

Kimeandikwa na: Muhammad Ali Zanjibari

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Ma’aalimul-Madrasatain – Sehemu ya Kwanza

Uchunguzi Juu ya Uimamu

Kimeandikwa na: Sayyid Murtadha al-Askary

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3000

—————————————————————————————————————————————————-

Ma’aalimul-Madrasatain – Sehemu ya Pili

Uchunguzi Juu ya Rejea za Sheria ya Kiislamu

Kimeandikwa na: Sayyid Murtadha al-Askary

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3000

—————————————————————————————————————————————————-

Ma’aalimul-Madrasatain – Sehemu ya Tatu

Uchunguzi Juu ya Msimamo wa Imam Husain

Kimeandikwa na: Sayyid Murtadha al-Askary

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3000

—————————————————————————————————————————————————-


Kufungua Safarini

Kwa Mujibu wa Kitabu na Sunna

Kimeandikwa na: Shaikh Ja’far Subhani

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Mafunzo ya Hukmu za Ibada

Kwa Mujibu wa Fatwa za Imam Sayyid Ali Husaini Khamenei

Kimeandikwa na: Muhammad Ridha Mushfiqpur

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Malumbano Baina ya Sunni na Shia

Kimeandikwa na: Shaikh Abdillahi Nassir

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Mas-ala ya Kifiqhi

Kimeandikwa na: Sayyid Sharafuddin al-Musawi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2500

—————————————————————————————————————————————————-

Maswali na Majibu

Kimeandikwa na: Najmuddin Murawwij Tabasi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Kusherekea Maulidi ya Mtume (s)

Kimeandikwa na: Sayyid Abdul Hakim al-Musawi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Mazingatio Kutoka Katika Uislamu – Sehemu ya Kwanza

Kimeandikwa na: S. M. Suhufi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3000

—————————————————————————————————————————————————-

Mazingatio Kutoka Katika Uislamu – Sehemu ya Pili

Kimeandikwa na: S. M. Suhufi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3000

—————————————————————————————————————————————————-

Mazingira

Kimeandikwa na: Jumuiya ya Maarifa ya Kiislamu

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Mikesha ya Peshawar

Kimeandikwa na: Suntan ‘l Wa-idhiin Shirazi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 10,000

—————————————————————————————————————————————————-

Mkutano wa Maulamaa wa Baghdad

Kimeandikwa na: Maqatil bin ‘Atiyyah

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Mariamu, Yesu na Ukristo kwa Mtazamo wa Kiislamu

Kimeandikwa na: Mohammad Ali Shomali

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Mtoto Mwema

Kimeandikwa na: Jumuiya ya Maarifa ya Kiislamu

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Mwenyezi Mungu na Sifa Zake

Kimeandikwa na: Sayyid Mujtaba Lari

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2500

—————————————————————————————————————————————————-

Mwanadamu na Mustakabali Wake

Kimeandikwa na: Shaikh Murtadha Mutahhari

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Nahju’l Balaghah – Sehemu ya Kwanza

Khutba za Imam ‘Ali (as)

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2000

—————————————————————————————————————————————————-

Ndoa ya Mutaa

Kimeandikwa na: Shaikh Abdul Karim al Bahbahani

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Qur’ani Yatoa Changamoto

Kimeandikwa na: Sayyid Muhammad Husaini Shirazi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Sala ni Nguzo ya Dini

Kimeandikwa na: Shaikh Mustafa Ranjbar Shirazi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

As-Salaatu Khayrun Mina-‘n Nawm

Ni Katika Maneno ya Adhana?

Kimeandikwa na: Sayyid Abdul Rahim al-Musawi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Sauti Ya Uadilifu wa Binadamu

Kimeandikwa na: George Jordac

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 10,000

—————————————————————————————————————————————————-

Sunna za Nabii Muhammad (s)

Kimeandikwa na: Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 8,000

—————————————————————————————————————————————————-

Sunna Katika Kitabu Fiqh al-Sunnah

Kimeandikwa na: Muhammad Alwy Bahsan

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2500

—————————————————————————————————————————————————-

Tawasali

Kimeandikwa na: Sayyid Abdul Rahim al-Musawi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

Tujifunze Misingi ya Dini

Kimeandikwa na: Shaikh Nasir Makarim Shirazi

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 3,000

—————————————————————————————————————————————————-

Ubora wa Imam Ali na Ushia Ndio Njia Iliyonyooka

Kimeandikwa na: Sayyid Abdul Muhsin al-Musawi na Abdul Karim al-Husaini al Qazwini

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Ukweli Uliopotea – Sehemu ya Kwanza

Msafara Wangu Kuwaelekea Ahlul Bayt

Je, Ahlul Bayt ni Nani?

Kimeandikwa na: Shaikh Mu’tasim Sayyid Ahmad

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Ukweli Uliopotea – Sehemu ya Pili

Msafara Wangu Kuwaelekea Ahlul Bayt

Uwalii wa Ali Katika Qur’ani

Kimeandikwa na: Shaikh Mu’tasim Sayyid Ahmad

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Ukweli Uliopotea – Sehemu ya Tatu

Msafara Wangu Kuwaelekea Ahlul Bayt

Waliopotosha Ukweli

Kimeandikwa na: Shaikh Mu’tasim Sayyid Ahmad

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Ukweli Uliopotea – Sehemu ya Nne

Msafara Wangu Kuwaelekea Ahlul Bayt

Madhehebu Nne Chini ya Darubini

Kimeandikwa na: Shaikh Mu’tasim Sayyid Ahmad

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Ukweli Uliopotea – Sehemu ya Tano

Msafara Wangu Kuwaelekea Ahlul Bayt

Imani Ya Sunni

Kimeandikwa na: Shaikh Mu’tasim Sayyid Ahmad

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Ukweli wa Shia Ithnaasharia

Kimeandikwa na: Dr. Asad Wahid al Qasim

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Vikayo vya Furaha

Mfululizo wa Masuala ya Kisheria

Kimeandikwa na: Jumuiya ya Maarifa ya Kiislamu

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 2,000

—————————————————————————————————————————————————-

Utokezo

Kimeandikwa na: Sayyid Abdul Karim al-Bahbahani

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

UREJEO

Kimeandikwa na: Sayyid Abdul Karim al-Bahbahani

Ngharama za Uchapishaji: Tanzania Shs 1500

—————————————————————————————————————————————————-

 

2 Comments

 1. AMIRALY DATOO says:

  ASSALAMU ‘ALAYKUM WA RAH….
  AHSANTUM FOR GREAT WORKS…
  JAZAK….AHSANUL JAZAA FIDDUNYA WAL AAKHERA. AMEEN
  KHFZ N ILT DUA
  AMDATOO
  BUKOBA

 2. Rajabu shaban Kabavako says:

  Assalaam alaykum. Nakushukuruni sana ndugu zanguni kwa kazi kubwa ya kuueneza ujumbe wa Uislamu. Allah akulipe kheri dunia hii na akhera

Leave a Comment